بـــا بــرنــامه ریــزی ارزانـتــــر سفــر کنــیـــد. 

تـورهـای نـوروز ۹۶

تورهای داخلی

جهت مشاهده تورهای لوکس ایرانگردی اینجا کلیک کنید. | جهت مشاهده تورهای مشهد نوروز ۹۶ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده تورهای کیش نوروز ۹۶ اینجا کلیک کنید. | جهت مشاهده تورهای قشم نوروز ۹۶ اینجا کلیک کنید.

تورهای ترکیه

تور ۸ روزه استانبول + آنتالیا 

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۱۴ فروردین ۹۶ پرواز قشم ایر | از ۲.۷۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۷ روزه کوش آداسی + ازمیر

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۱۰ فروردین ۹۶ پرواز آتا | از ۲.۵۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۷ روزه مارماریس

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۱۸ فروردین ۹۶ پرواز معراج | از ۲.۹۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۷ روزه استانبول

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۷ فروردین ۹۶ پرواز اطلس جت | از ۲.۰۸۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه استانبول

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۱۳ فروردین ۹۶ پرواز ماهان | از ۲.۱۳۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۷ روزه آنتالیا

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۱۷ فروردین ۹۶ پرواز معراج | از ۲.۴۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تورهای تایلند

تور ۷ روزه تایلند : بانکوکپوکت

تاریخ حرکت : ۲۹ اسفند ۹۵ الی ۶ فروردین ۹۶ پرواز تای ایرویز | از ۴.۳۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۷ روزه تایلند : پاتایا

تاریخ حرکت : ۲۹ اسفند ۹۵ الی ۶ فروردین ۹۶ پرواز تای ایرویز | از ۳.۷۹۵۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۷ روزه تایلند : بانکوک ( ۳ شب ) + پاتایا ( ۳ شب )

تاریخ حرکت : ۲۹ اسفند ۹۵ الی ۶ فروردین ۹۶ پرواز تای ایرویز | از ۳.۷۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۷ روزه تایلند : پوکت

تاریخ حرکت : ۲۹ اسفند ۹۵ الی ۶ فروردین ۹۶ پرواز تای ایرویز | از ۴.۵۴۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : بانکوک + پاتایا

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ الی ۱۵ فروردین ۹۶ پرواز عمان ایر | از ۳.۹۶۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۷ روزه تایلند : پاتایا + پوکت

تاریخ حرکت : ۱۹ اسفند ۹۵ الی ۶ فروردین ۹۶ پرواز تای ایرویز | از ۴.۰۵۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : پاتایا

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ الی ۱۵ فروردین ۹۶ پرواز عمان ایر | از ۴.۱۵۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : بانکوک + هواهین

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ پرواز ماهان | ۴.۷۹۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : پوکت

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ پرواز ماهان | ۴.۷۹۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : پوکت

تاریخ حرکت : ۲۹ اسفند ۹۵ و ۱ فروردین ۹۶ پرواز امارات | ۵.۵۵۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : سامویی + بانکوک

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ پرواز ماهان | ۵.۶۲۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : سامویی

تاریخ حرکت : ۲۹ اسفند ۹۵ پرواز قطری | ۵.۷۴۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : پوکت + فی فی

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ پرواز ماهان | ۵.۸۱۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه تایلند : پوکت ( ۴ شب ) + بانکوک ( ۳ شب )

تاریخ حرکت : ۴ فروردین ۹۶ پرواز قطری | ۵.۹۷۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تورهای ارمنستان

تور ۶ روزه ارمنستان

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۱۴ فروردین ۹۶ ( همه روزه ) پرواز آرمنیا | از ۲.۱۲۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۶ روزه ارمنستان ( با ۳ گشت کامل + ۳ وعده نهار یا شام )

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۸ فروردین ۹۶ پرواز ماهان | از ۲.۴۹۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تورهای گرجستان

تور ۶ روزه گرجستان ( تفلیس )

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ الی ۹ فروردین ۹۶ پرواز تابان | از ۱.۸۱۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۶ روزه گرجستان ( تفلیس )

تاریخ حرکت : ۵ فروردین ۹۶ الی ۱۳ فروردین ۹۶ پرواز آتا | از ۱.۷۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۶ روزه گرجستان ( تفلیس )

تاریخ حرکت : ۲۸ اسفند ۹۵ الی ۱۳ فروردین ۹۶ پرواز آسمان | از ۱.۶۹۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۶ روزه گرجستان ( تفلیس )

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ الی ۱۴ فروردین ۹۶ پرواز Georgian | از ۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۶ روزه گرجستان ( تفلیس )

تاریخ حرکت : ۲۸ اسفند ۹۵ الی ۱۰ فروردین ۹۶ پرواز زاگرس | از ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تورهای باکو

تور ۶ روزه باکو

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ الی ۱۴ فروردین ۹۶ ( همه روزه ) پرواز آتا | از ۲.۲۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تور ۶ روزه باکو

تاریخ حرکت : ۲۶ اسفند ۹۵ الی ۶ فروردین ۹۶ ( همه روزه ) پرواز آزال | از ۲.۷۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ 

تورهای دور آسیا

تور ترکیبی ۱۴ روزه : مالزی ( ۳ شب ) + سنگاپور ( ۳ شب ) + پوکت ( ۳ شب ) + بانکوک ( ۴ شب )

تاریخ حرکت : ۱ فروردین ۹۶ | پرواز قطری | هتل ۵ ستاره | از ۷.۸۸۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ترکیبی ۱۶ روزه : مالزی ( ۴ شب ) + سنگاپور ( ۳ شب ) + اندونزی ( ۴ شب ) + بانکوک ( ۴ شب )

تاریخ حرکت : ۲۸ اسفند ۹۵ | پرواز قطری | هتل ۵ ستاره | ۳.۴۹۰.۰۰۰ تومان + ۲۵۹۰ دلار | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ترکیبی ۱۳ روزه : مالزی ( ۴ شب ) + سنگاپور ( ۳ شب ) + پاتایا ( ۳ شب ) + بانکوک ( ۲ شب )

تاریخ حرکت : ۲۸ اسفند ۹۵ | پرواز عمان ایر | هتل ۵ ستاره | ۳.۱۹۰.۰۰۰ تومان + ۲۲۹۰ دلار | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تورهای مالزی و سنگاپور

تور ترکیبی ۱۰ روزه : مالزی ( ۴ شب ) + پنانگ ( ۳ شب ) + سنگاپور ( ۲ شب )

تاریخ حرکت : ۳ فروردین ۹۶ | پرواز قطری | ۶.۲۸۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ترکیبی ۱۰ روزه : مالزی ( ۶ شب ) + سنگاپور ( ۳ شب )

تاریخ حرکت : ۳ فروردین ۹۶ | پرواز قطری | ۶.۰۵۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ترکیبی ۱۲ روزه : کوالالامپور ( ۷ شب ) + سنگاپور ( ۴ شب )

 پرواز الاتحاد | قیمت از : ۷.۰۱۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تور ترکیبی ۱۲ روزه : کوالالامپور ( ۵ شب ) + پنانگ ( ۴ شب ) + سنگاپور ( ۲ شب )

 تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ | پرواز الاتحاد | قیمت از : ۶.۷۱۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تور ترکیبی ۸ روزه : کوالالامپور ( ۴ شب ) + سنگاپور ( ۳ شب )

 پرواز ماهان | قیمت از : ۵.۰۲۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تور ترکیبی ۱۰ روزه : سنگاپور ( ۳ شب ) + کوالالامپور ( ۶ شب )

 پرواز قطری | قیمت از : ۶.۵۲۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تور مالزی : کوالالامپور ( ۷ شب )

 پرواز ماهان | قیمت از : ۴.۲۲۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تور ترکیبی ۸ روزه : کوالالامپور ( ۴ شب ) + پنانگ ( ۳ شب )

 پرواز ماهان | قیمت از : ۴.۵۸۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تور ترکیبی ۱۰ روزه : کوالالامپور ( ۴ شب ) + پنانگ ( ۳ شب ) + سنگاپور ( ۲ شب )

 تاریخ حرکت : ۳۰ اسفند ۹۵ و ۴ فروردین ۹۶| پرواز قطری | قیمت از : ۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تور ترکیبی ۱۰ روزه : کوالالامپور ( ۶ شب ) + سنگاپور ( ۳ شب )

 تاریخ حرکت : ۳۰ اسفند ۹۵ و ۴ فروردین ۹۶| پرواز قطری | قیمت از : ۶.۴۸۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱ | جزئیات بیشتر

تورهای لبنان

تور ۸ روزه لبنان

پرواز ماهان | از ۳.۲۵۰.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تورهای هند

تور ۱۵ روزه هندوستان : جیپور ( ۲ شب ) + آگرا ( ۲ شب ) + دهلی ( ۳ شب ) + گوا ( ۴ شب ) + بمبئی ( ۳ شب )

تاریخ حرکت : ۱ فروردین ۹۶ | پرواز ایران ایر | هتل ۵ ستاره | ۲.۳۹۰.۰۰۰ تومان + ۱۸۹۰ دلار | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۱۲ روزه هندوستان : جیپور ( ۲ شب ) + آگرا ( ۱ شب ) + دهلی ( ۲ شب ) + گوا ( ۴ شب ) + بمبئی ( ۲ شب )

تاریخ حرکت : ۲۷ اسفند ۹۵ | پرواز ایران ایر | هتل ۵ ستاره | ۲.۳۹۰.۰۰۰ تومان + ۱۶۵۰ دلار | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه هندوستان : دهلی ( ۳ شب ) + آگرا ( ۲ شب ) + جیپور ( ۲ شب )

تاریخ حرکت : از ۲۷ اسفند ۹۵ | پرواز تابان | هتل ۵ ستاره | ۳.۴۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تور ۸ روزه گوا

پرواز ماهان | از ۳.۲۹۵.۰۰۰ تومان | رزرو  تـور :  ۲۵۹۱۷۵۷۰-۰۲۱

تورهای اروپا

جهت مشاهده تورهای لاکچری اروپا اینجا کلیک کنید. 

مسافر گرامی

جهت دریافت اطلاعات تور موردنظر خود ، فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما بهترین خدمات با بهترین قیمت ها را برای تورهای نوروزی به شما اطلاع دهند .

لطفا صبر کنید